24 uur per dag.

Op de hoogte zijn van uw kalveren.

Om de kalveren intensiever te kunnen verzorgen en monitoren en te beschermen tegen besmettelijke ziektes in de kudde, worden ze de eerste één tot drie weken individueel gehuisvest. Dit is precies waar het Kalf Monitoring System, het baanbrekende gezondheidsmonitoring- en managementsysteem voor kalveren, om de hoek komt kijken.

Aan elk kalverhok is een optische sensor bevestigd die het gedrag van het kalf registreert. Het sensorsysteem stuurt deze data naar de gateway, waar algoritmen de data evalueren en tot 24 uur voor de uitbraak ziektegevoelige kalveren identificeren. Ziektegevoelige kalveren verschijnen als “instant messages” op uw smartphone. Hier worden ook behandelstappen aanbevolen, die in de app kunnen worden gedocumenteerd. De gegevens worden bewaard zodat ze u ook later waardevolle informatie kunnen geven.

Whitepaper Download

Kosten als gevolg van kalverziekten en mogelijke besparingen

De gemiddelde kalversterfte in de melkveehouderij bedraagt momenteel ongeveer 10 à 15 %. Daarnaast veroorzaken verschillende kalverziekten aanzienlijke economische schade. Lees in ons artikel hoe u ziekten bij uw kalveren kunt voorkomen met ons Kalvervolgsysteem.

Ihr Whitepaper Download steht zur Verfügung

Vielen Dank für Ihr Interesse!