Zorgvuldig en veilig.

Een unieke gezondheidsmonitor.

Over de hele wereld worden melkveehouders geconfronteerd met het probleem van hoge ziektecijfers bij hun kalveren in de eerste levensweken.

Ze zijn bijzonder vatbaar voor ziekten zoals diarree, longinfecties en navelstrengaandoeningen. Maar ook andere ziektes die in deze tijd voorkomen hebben invloed op het leven van de dieren. De gevolgen zijn hoge kosten en veel tijd voor de behandeling, een aanzienlijk lagere melkgift (tot 500 kg per lactatie) of zelfs hoge kosten door uitval.

Het kalvervolgsysteem van Futuro Farming GmbH is het eerste systeem dat de kalveren vanaf de eerste dag bewaakt zonder hun bewegingsvrijheid en ontwikkeling te beperken. Veilig en betrouwbaar.