Een systeem dat loont.

Voor bedrijven wereldwijd.

Veehouders over de hele wereld hebben hoge kosten door ziekte en uitval van kalveren in de eerste levensweken. Het sterftecijfer van alleen al in Duitsland geboren kalveren is 15%. Door ziektes vroegtijdig te herkennen met het Kalf Monitoring Systeem kunt u dit terugdringen.

Tweederde van de uitval in de opfokfase is te wijten aan diarree en luchtwegaandoeningen. Een ernstig geval van diarree kost de boer zo’n 263 euro, de gevolgen op lange termijn niet meegerekend.

Deze kosten en de bijbehorende zorgen over de betrokken dieren kunt u zich besparen met het Kalf Monitoring Systeem:

Kostenbesparing per kalf

Veehouders die het systeem gebruiken, kunnen een mildere ziekteprogressie en een lagere kalversterfte verwachten. Nog afgezien van lagere behandelkosten, en de extra tijd die nodig is voor de extra verzorging van zieke kalveren en de daarmee gepaard gaande hoge loonkosten.

Acquisitiekosten

De kosten van het Kalver Monitor Systeem zijn absoluut transparant. U betaalt alleen voor de aanschaf van elke sensor en gateway. Er zijn geen gebruikerskosten of vaste servicetarieven. Door de lange levensduur van het systeem kunnen kalveren de komende ca. zes jaar worden gevolgd.

Door de gevolgen op de lange termijn, zoals een lagere melkgift van 500 kg per lactatie, bespaart u ongeveer € 540,- en kost het Kalf Monitor Systeem u slechts €3 – €5,- per kalf. Dit is de moeite waard voor kleine en grote bedrijven!

Whitepaper Download

Kosten als gevolg van kalverziekten en mogelijke besparingen

De gemiddelde kalversterfte in de melkveehouderij bedraagt momenteel ongeveer 10 à 15 %. Daarnaast veroorzaken verschillende kalverziekten aanzienlijke economische schade. Lees in ons artikel hoe u ziekten bij uw kalveren kunt voorkomen met ons Kalvervolgsysteem.

Ihr Whitepaper Download steht zur Verfügung

Vielen Dank für Ihr Interesse!